Onze werkwijze

Onze werkwijze

eCollegePro is de eerste organisatie die op basis van praktijkervaring en (wetenschappelijk) onderzoek zich heeft gespecialiseerd in alle facetten van online begeleiden. Wij combineren face-to-face bijeenkomsten met e-coaching en werken vanuit een stevige onderbouwing (het ABC-model en eCP-methodiek) aan de ontwikkeling van zeer effectieve en duurzame opleidingen en coachtrajecten. Hierbij worden kennis en technieken uit diverse disciplines gecombineerd, o.a. uit coaching,  psychologie, e-learning, e-health, bedrijfswetenschappen, computerkunde en de informatie- taal- en communicatiewetenschappen..

Het ABC-model voor online begeleiding

Een begeleidingstraject (coaching, mentoring, advies) volgens het ABC-model bestaat uit de volgende drie fasen:

Binnen alle trajecten gebruiken wij een speciaal voor online begeleiding ontwikkelde methode. Lees in dit artikel meer over dit model, inclusief een grafische weergave: ABC-model voor online begeleiding (bron: Counselling Magazine)

De eCP-methodiek voor online begeleiden via het geschreven woord 

De dialoog tussen coach en client of student verloopt hoofdzakelijk via mail en kan worden afgewisseld (indien gewenst) met contactmomenten via chat, telefoon, skype of face-to-face bijeenkomsten. Verder vinden onze coachtrajecten grotendeels a-synchroon plaats.Dat wil zeggen dat de coach en client of student niet tegelijkertijd aanwezig zijn in de communicatie. Dit bevordert de flexibiliteit en efficiëntie van het coachproces. De client of student bepaalt zelf wanneer deze bezig wil zijn met het coaching traject en kan op de momenten die hij of zij zelf van belang acht een terugkoppeling geven aan de coach. Een voorbeeld; als de client of student naar aanleiding van de dialoog met de coach besloten heeft om een bepaalde oefening op zijn of haar werk, onderwijsinstelling of het privé-leven uit te voeren, dan kunt deze direct na het uitvoeren van deze oefening, zijn of haar ervaringen, gedachten en gevoelens direct delen met de coach. 

E-mail = methodisch schrijven

Methodisch schrijven via mail is een van de belangrijkste onderdelen van onze methodiek. Het opschrijven en herformuleren en daarmee het ordenen van het probleem, als ook het ordenen van gedachten en gevoelens heeft een stimulerende werking. Het opschrijven van gedachten en emoties bevordert bovendien de zelfreflectie. Lees in dit artikel meer deze methode: Het digitale gesprek (bron: Tijdschrift voor Coaching).

Meer weten?