Vaardige onderwijsprofessionals

Er wordt binnen het onderwijs grootschalig geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe softwareprogramma’s, communicatiesystemen, speciale apps en studiewebsites om in contact te komen en te blijven met studenten. Echter, deze investeringen zijn enkel zinvol als de inzet van deze aanvullende communicatiemiddelen leidt tot het versterken van de relaties met studenten. Hiervoor zijn vaardige begeleiders nodig die begrip hebben voor de dynamiek van online begeleiden. 

Stap 1: Attitude verandering

Doceren en begeleiden is mensenwerk. Hierbij is interpersoonlijk contact onontbeerlijk. Om dit mogelijk te maken zijn onderwijsprofessionals voornamelijk getraind in verbale gespreksvoering. Hierdoor wordt het gebruik van schriftelijke online communicatiemiddelen zoals email en chat vaak gezien als een oppervlakkige en meer onpersoonlijke vorm van communicatie. Dit is echter een misvatting en het erkennen van dit misverstand vergt vaak een behoorlijke attitude verandering van een begeleider. Het inzetten van online communicatiemiddelen zorgt tevens voor een verandering in regievoering, deze komt meer bij de cliënt te liggen. Het accepteren van deze veranderingen vormt de eerste stap naar het succesvol inzetten van online communicatie-uitingen.

Stap 2: E-vaardigheden

Wanneer er ook gebruik wordt gemaakt van geschreven communicatie waarbij de gesprekspartners elkaar niet kunnen zien, dan vervallen veel non-verbale signalen van de gesprekspartner. Ook is de levensduur van een geschreven woord via een chat, mail, Twitter of App via internet langer. Tegelijkertijd biedt geschreven taal nieuwe mogelijkheden aan de student om meer zelfredzaam met zijn of haar ontwikkelingsvraag bezig te zijn. Deze en vele andere processen binnen online communicatie vragen om onderwijsprofessionals met aanvullende vaardigheden. Het bijscholen van medewerkers is dan ook een topprioriteit voor organisaties die serieus werk willen maken van online begeleiding.

<- Bijscholing Onderwijsprofessionals

 

 

eCollegePro AdresWeb AdreseCollegePro AdresWeb Email