Het ABC-model voor online begeleiding

Ook bij online begeleiden draait het om de professionale relatie tussen de begeleider (coach, mentor, adviseur) en de cliënt/ student. Bij inzet van de geschreven, asynchrone dialoog biedt het ABC-model handvatten om deze relatie vorm te geven. Dit procesmodel is speciaal ontworpen voor online begeleiding en omvat de belangrijke elementen en eigenschappen die online begeleiding kenmerken. 

Het ABC-model (Accelerated Behavioral Change) gaat uit van de mogelijkheden van de mens (onder meer intrinsieke motivatie en cognitie) en zijn beperkingen (overtuigingen, omgeving, tijd en support). Het frequente contact, de kleine stapjes, een continue dialoog, de zich opstapelende succeservaringen en de hoge mate van reflectie bij asynchrone online begeleiding dragen bij aan versnelling en realisatie van gedragsverandering.

De 3 fasen van het ABC-model

Een begleidingstraject (coaching, mentoring, advies) volgens het ABC-model bestaat uit de volgende drie fasen:

  • De eerste fase (Analyse-fase) start met het in kaart brengen van de huidige situatie van de cliënt/ student. De analyse van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie staat centraal. Er wordt vastgesteld wat het beoogde eindresultaat van het begeleidingstraject zal zijn, gevolgd door het formuleren van concrete doelstellingen.
     
  • In de tweede fase (Internalise-fase) wordt er actief en intensief samengewerkt tussen coach en cliënt/ student om de gekozen  doelstellingen te realiseren. Het kenmerkende van deze fase is dat de cliënt/ student aan de slag gaat binnen realistische en relevante situaties (op de werkvloer, tijdens de studie of in het privé-leven). Sleutel woorden in deze fase zijn oefening, ervaren, reflectie, feedback en bekrachtiging. Dankzij de frequente contactmomenten, de kleine stappen en de motiverende aanpak van de coach, wordt de cliënt/ student als het ware ‘in het proces gezogen’ waardoor er snel resultaat geboekt zal worden. Nieuw gedrag (vaardigheden) wordt in deze fase eigen gemaakt (geïnternaliseerd).
     
  • In de laatste fase (Sustain-fase) staat het waarborgen van de duurzaamheid van de behaalde doelstellingen centraal. De behaalde resultaten zullen hierdoor niet van korte duur zijn maar bestendigd worden voor de toekomst.

Lees in dit artikel meer over dit model, inclusief een grafische weergave: ABC-model voor online begeleiding (bron: Counselling Magazine)

Meer weten?

Wilt u meer weten over eCollegePro de mogelijkheden tot samenwerking bespreken? Neem contact met ons op via 013-8507546 of dit formulier: contact.

 

eCollegePro AdresWeb AdreseCollegePro AdresWeb Email