De eCP-methodiek voor online begeleiden

De eCP-methodiek voor online begeleiden via het geschreven woord 

Niet iedere goede begeleider, mentor, studieadviseur is automatisch een goede digitale begeleider. De eCoachPro-methodiek (eCP-methode) bevat ingrediënten om online communicatie effectief vorm te geven. De eCP-methode bestaat uit 8 stappen en bevat twee belangrijke aspecten:

  • Analytisch lezen: de onderliggende behoefte van de cliënt/ student achterhalen met behulp van de taalhandelingen van taalkundige Searle. 
  • Strategisch schrijven: het vormgeven van de (werk)relatie met behulp van de taalstrategieën van de taalwetenschappers Brown en Levinson. 

Door bewust met deze twee aspecten aan de slag te gaan, maak je het mogelijk om het geschreven woord in online communicatie effectief in te zetten binnen je eigen begeleidingstrajecten.

De dialoog staat centraal

De dialoog tussen begeleider en cliënt/ student verloopt hoofdzakelijk via mail en kan worden afgewisseld (indien gewenst) met contactmomenten via chat, telefoon, Skype of face-to-face bijeenkomsten. Verder vinden onze coachtrajecten grotendeels a-synchroon plaats.Dat wil zeggen dat de begeleider en cliënt of student niet tegelijkertijd aanwezig zijn in de communicatie. Dit bevordert de flexibiliteit en efficiëntie van het coachproces. De cliënt of student bepaalt zelf wanneer deze bezig wil zijn met het begeleidingstraject en kan op de momenten die hij of zij zelf van belang acht een terugkoppeling geven aan de begeleider. Een voorbeeld; als de cliënt of student naar aanleiding van de dialoog met de begeleider besloten heeft om een bepaalde oefening op zijn of haar werk, onderwijsinstelling of het privé-leven uit te voeren, dan kunt deze direct na het uitvoeren van deze oefening, zijn of haar ervaringen, gedachten en gevoelens direct delen met de begeleider. 

E-mail = methodisch schrijven

Methodisch schrijven via mail is een van de belangrijkste onderdelen van onze methodiek. Het opschrijven en herformuleren en daarmee het ordenen van het probleem, als ook het ordenen van gedachten en gevoelens heeft een stimulerende werking. Het opschrijven van gedachten en emoties bevordert bovendien de zelfreflectie. Lees in dit artikel meer over deze methode: Het digitale gesprek (bron: Tijdschrift voor Coaching).

Meer weten?

 

eCollegePro AdresWeb AdreseCollegePro AdresWeb Email