Bij steeds meer beroepen is het van belang om online diensten te verlenen door de opkomst van internet. Om die reden wordt e-coaching steeds vaker opgenomen in het curriculum van Hogescholen. Dit is al te zien bij verschillende Hogescholen in Nederland, zoals de Hogeschool van Rotterdam en Hogeschool Saxion. En sinds kort heeft ook de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dit opgenomen in hun curriculum voor de opleiding Toegepaste Psychologie

80 studenten krijgen daar gedurende één periode les in e-coaching binnen de onderwijseenheid Assessment & Talentontwikkeling. Tijdens deze trainingen leren de studenten digitaal te coachen vanuit een arbeidsgerelateerde ontwikkelvraag aan de hand van het boek E-coaching

De studenten starten een e-coachtraject met een coachee en maken hierbij gebruik van het online begeleidingsplatform Pluform. Tijdens dit e-coachtraject verdiepen de studenten zich in hun coachee met name op het gebied van loopbaan en ontwikkeling. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van talent. Daarnaast brengen zij eerder opgedane gesprekstechnieken in de praktijk door deze verder uit te diepen tijdens het e-coachtraject. 

Quote student tweedejaars; “Online coachen zorgt ervoor dat ik als coach heel bewust en doelgericht aan de slag kan omdat het contact via Pluform verloopt. Dit maakt mij een nog betere coach”.

Op deze manier leren de studenten e-coaching te gebruiken tijdens ontwikkelvragen en kunnen zij digitale toepassingen inzetten als het gaat om beïnvloeding van gedrag. Studenten worden beoordeeld aan de hand van hun afgeronde e-coachtraject.

Quote Judith Ritsema, docent Toegepaste Psychologie: “Het online coachen is de toekomst; tegenwoordig is iedereen druk met werken, sporten en sociale activiteiten. De wens om aan jezelf te werken en talenten te ontdekken en in te zetten is daarnaast ook sterk aanwezig. Online coachen is de oplossing voor juist die mensen die druk zijn omdat het makkelijk te combineren is, het is niet tijd en plaatsgebonden’.

Ook benieuwd naar het vak e-coaching voor in het onderwijs? Meer voorbeelden van hogescholen zijn te vinden op deze curriculum pagina

Online begeleiden van studenten bij het ROC Midden Nederland 

Op radio 1 is een serie uitgezonden over coaching. In deze aflevering gaat het over e-coaching en in het bijzonder online begeleiding binnen het onderwijs. Verslaggever Marielle Beers praat met Anne Ribbers (senior e-coach), Helga Cleffken (manager Studie & Loopbaancentrum ROC Midden Nederland) en Lilian Zuiderwijk (schoolmaatschappelijk werker ROC Midden Nederland) over hoe zij online begeleiding van studenten vormgeven.

Zie hier onder voor een korte compilatie.

Bron: NPO Radio 1 De Ochtend.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van online studiebegeleiding? Neem contact met ons op via 013-8507546 of dit formulier: contact.

← Terug naar Kennisbank

De eCP-methodiek voor online begeleiden via het geschreven woord 

Niet iedere goede begeleider, mentor, studieadviseur is automatisch een goede digitale begeleider. De eCoachPro-methodiek (eCP-methode) bevat ingrediënten om online communicatie effectief vorm te geven. De eCP-methode bestaat uit 8 stappen en bevat twee belangrijke aspecten:

  • Analytisch lezen: de onderliggende behoefte van de cliënt/ student achterhalen met behulp van de taalhandelingen van taalkundige Searle. 
  • Strategisch schrijven: het vormgeven van de (werk)relatie met behulp van de taalstrategieën van de taalwetenschappers Brown en Levinson. 

Door bewust met deze twee aspecten aan de slag te gaan, maak je het mogelijk om het geschreven woord in online communicatie effectief in te zetten binnen je eigen begeleidingstrajecten.

De dialoog staat centraal

De dialoog tussen begeleider en cliënt/ student verloopt hoofdzakelijk via mail en kan worden afgewisseld (indien gewenst) met contactmomenten via chat, telefoon, Skype of face-to-face bijeenkomsten. Verder vinden onze coachtrajecten grotendeels a-synchroon plaats.Dat wil zeggen dat de begeleider en cliënt of student niet tegelijkertijd aanwezig zijn in de communicatie. Dit bevordert de flexibiliteit en efficiëntie van het coachproces. De cliënt of student bepaalt zelf wanneer deze bezig wil zijn met het begeleidingstraject en kan op de momenten die hij of zij zelf van belang acht een terugkoppeling geven aan de begeleider. Een voorbeeld; als de cliënt of student naar aanleiding van de dialoog met de begeleider besloten heeft om een bepaalde oefening op zijn of haar werk, onderwijsinstelling of het privé-leven uit te voeren, dan kunt deze direct na het uitvoeren van deze oefening, zijn of haar ervaringen, gedachten en gevoelens direct delen met de begeleider. 

E-mail = methodisch schrijven

Methodisch schrijven via mail is een van de belangrijkste onderdelen van onze methodiek. Het opschrijven en herformuleren en daarmee het ordenen van het probleem, als ook het ordenen van gedachten en gevoelens heeft een stimulerende werking. Het opschrijven van gedachten en emoties bevordert bovendien de zelfreflectie. Lees in dit artikel meer over deze methode: Het digitale gesprek (bron: Tijdschrift voor Coaching).

Meer weten?

 

Ook bij online begeleiden draait het om de professionale relatie tussen de begeleider (coach, mentor, adviseur) en de cliënt/ student. Bij inzet van de geschreven, asynchrone dialoog biedt het ABC-model handvatten om deze relatie vorm te geven. Dit procesmodel is speciaal ontworpen voor online begeleiding en omvat de belangrijke elementen en eigenschappen die online begeleiding kenmerken. 

Het ABC-model (Accelerated Behavioral Change) gaat uit van de mogelijkheden van de mens (onder meer intrinsieke motivatie en cognitie) en zijn beperkingen (overtuigingen, omgeving, tijd en support). Het frequente contact, de kleine stapjes, een continue dialoog, de zich opstapelende succeservaringen en de hoge mate van reflectie bij asynchrone online begeleiding dragen bij aan versnelling en realisatie van gedragsverandering.

De 3 fasen van het ABC-model

Een begleidingstraject (coaching, mentoring, advies) volgens het ABC-model bestaat uit de volgende drie fasen:

  • De eerste fase (Analyse-fase) start met het in kaart brengen van de huidige situatie van de cliënt/ student. De analyse van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie staat centraal. Er wordt vastgesteld wat het beoogde eindresultaat van het begeleidingstraject zal zijn, gevolgd door het formuleren van concrete doelstellingen.
     
  • In de tweede fase (Internalise-fase) wordt er actief en intensief samengewerkt tussen coach en cliënt/ student om de gekozen  doelstellingen te realiseren. Het kenmerkende van deze fase is dat de cliënt/ student aan de slag gaat binnen realistische en relevante situaties (op de werkvloer, tijdens de studie of in het privé-leven). Sleutel woorden in deze fase zijn oefening, ervaren, reflectie, feedback en bekrachtiging. Dankzij de frequente contactmomenten, de kleine stappen en de motiverende aanpak van de coach, wordt de cliënt/ student als het ware ‘in het proces gezogen’ waardoor er snel resultaat geboekt zal worden. Nieuw gedrag (vaardigheden) wordt in deze fase eigen gemaakt (geïnternaliseerd).
     
  • In de laatste fase (Sustain-fase) staat het waarborgen van de duurzaamheid van de behaalde doelstellingen centraal. De behaalde resultaten zullen hierdoor niet van korte duur zijn maar bestendigd worden voor de toekomst.

Lees in dit artikel meer over dit model, inclusief een grafische weergave: ABC-model voor online begeleiding (bron: Counselling Magazine)

Meer weten?

Wilt u meer weten over eCollegePro de mogelijkheden tot samenwerking bespreken? Neem contact met ons op via 013-8507546 of dit formulier: contact.

 

Subcategorieën

eCollegePro AdresWeb AdreseCollegePro AdresWeb Email