De Moderne Coach

Dit is de eerste echte allround coachopleiding van Nederland: een basis coachopleiding waarbinnen de traditionele vorm van coaching gecombineerd wordt met e-coaching.

De algemene doelstelling van de opleiding is om aan de hand van modellen, methodieken, literatuur, zelfstudie, casuïstiek en practica inzicht te verkrijgen in, kennis op te doen van en te ervaren wat coachen is. Daarnaast ervaar je hoe krachtig coaching in te zetten is in de begeleiding van mensen rondom werk gerelateerde en persoonlijke ontwikkeling´s vragen. Het 2.0 duidt op het inzetten van techniek en internet in coaching, dat wil zeggen dat e-coaching (in verschillende vormen, met nadruk op mailcoaching)  integraal onderdeel is van de opleiding.

Niveau De opleiding leidt op tot beroepscoach op 'NOBCO-EMCC Foundation niveau'. Dit betekent dat de opleiding is vormgegeven rondom de 33-vaardigheidsindicatoren uit het 'Competence Framework' van het Europese Keurmerk voor coaches (EIA). Meer weten over deze vaardigheidsindicatoren en het Europese Keurmerk voor coaches? Klik hier: Europees Keurmerk of hier: Competence Framework.

Einddoelstellingen Aan het eind van deze (op de toekomst gerichte) opleiding ben je vaardig in het zelfstandig coachen en begeleiden van mensen bij het vinden van hun sleutel voor persoonlijke ontwikkeling op basis van de 33 vaardigheidsindicatoren, zowel in face-to-face coaching als in e-coaching. Je hebt een opleiding op Foundation niveau volgens EMCC- EQA-richtlijnen afgerond, je bent tevens gecertificeerd e-coach en wordt in het Nationaal eCoach Register opgenomen.

Doelgroep Deze zevendaagse basis coachopleiding is met name bestemd voor hen die:

 • inzicht willen verkrijgen in het coachvak en de daarvoor relevante basisvaardigheden willen ontwikkelen, zowel binnen face-to-face coaching als e-coaching;
 • vooral coachen om degenen met wie ze (samen)werken te begeleiden en aan te moedigen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en/of prestaties te leveren;
 • binnen hun eigen werkterrein en functie willen coachen en daarbij een helder bewustzijn willen verkrijgen op de manier waarop zij zich als coach verhouden tot hun andere professionele verantwoordelijkheden.

Uitgangspunt is de definitie van coaching volgens de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO): "Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen".

Proeve van bekwaamheid Direct bij aanmelding word je verzocht een startdocument te schrijven waarin je onder woorden brengt in max. 500 woorden:

 • je motivering voor de opleiding;
 • je wensen en verwachtingen voor je coachpraktijk;
 • het belang dat je hecht aan en jouw visie op coaching.

Op basis hiervan heb je een telefonisch intakegesprek met de cursusleider voorafgaande aan de opleiding. Dit document vormt de start van je portfolio dat als proeve van bekwaamheid aan het eind zal moeten worden gepresenteerd.

Gedurende het programma bouw je een digitaal portfolio op en leer je naast face-to-face coachen ook te coachen 'op afstand' via CoachCampus.nl. Het oefenen en uitvoeren van coaching staat centraal in deze opleiding. Je krijgt een online proeftraject met een ervaren (e)-coach, je hebt coachgesprekken geoefend met je medecursisten en je hebt face to face coachingstrajecten met zelf te kiezen coachees. Deze drie oefen-trajecten zullen o.a. via CoachCampus.nl digitaal worden begeleid en leiden tot uitbreiding van je portfolio als uiteindelijke proeve van bekwaamheid. Zo worden reflectieverslagen en essays hier toegevoegd in de loop van de opleiding.

De opleiding is volgens NOBCO-EMCC richtlijnen gericht op de competentie ontwikkeling van de coach:

 1. Zelfinzicht
 2. Gerichtheid op zelfontwikkeling
 3. Omgaan met het coachcontract/de coachovereenkomst
 4. Vormgeven van de coachrelatie
 5. Stelt de cliënt in staat inzicht te verkrijgen en te leren
 6. Doel- en actiegerichtheid
 7. Gebruik van diverse modellen en technieken
 8. Evalueren

Je bent bereid om:

 • te leren coachen ook via online media (CoachCampus.nl);
 • face-to-face coaching te leren ter ondersteuning en ten dienste van het e-coachen;
 • minstens twee cliënten te zoeken om coachgesprekken mee te voeren;
 • je tenminste twee keer te laten coachen door een medecursist
 • minstens vier weken een online cliënt te coachen;
 • jezelf verder te ontwikkelen, als mens en als beroepscoach;
 • het coachen op professioneel niveau toe te leren passen volgens beschreven criteria.

Coach Licentie CoachCampus.nl Vanaf de start van de opleiding krijg je een licentie van 12 maanden voor een Coachcampus Pro account op CoachCampus.nl. Binnen de opleiding wordt CoachCampus.nl gebruikt om je eigen leertraject te ondersteunen en tevens om je proefcliënt te coachen. Direct na de opleiding kun je gebruik maken van CoachCampus.nl voor het ondersteunen van je eigen cliënten in zowel zo wel face-to-face als online coachingstrajecten. Meer weten over CoachCampus.nl? Klik hier: CoachCampus.nl: de digitale werkomgeving voor coaching.

Studiebelasting Het aantal opleidingscontacturen bedraagt 60. Voor het verwerken van huiswerkopgaven, het bestuderen van literatuur en het houden van (online) coachgesprekken moet zeker rekening worden gehouden met nog eens 50 uren.

De cursusdata zijn:eCoachPro Keurmerk_Certified

 • Vrijdag 10 januari 2014
 • Vrijdag 31 januari 2014
 • Vrijdag 14 februari 2014 
 • Vrijdag 28 februari 2014
 • Vrijdag 14 maart 2014
 • Vrijdag 28 maart 2014
 • Vrijdag 11 april 2014

De locatie De opleiding wordt verzorgd te Utrecht. De studiedagen beginnen telkens om 09.30 uur en duren tot 16.30 uur.

De hoofddocent van deze opleiding is Chris Laarman (NOBCO-EMCC European Master Practitioner Coach, trainer).

Jouw investering

 • Particulieren: € 2.950,- excl. BTW
 • Bedrijven: € 3.250,- excl. BTW

De opleidingskosten zijn exclusief de studiematerialen (boek,reader en syllabus a € 95,- euro) en inclusief een jaarlicentie op CoachCampus.nl (onbeperkt cliënten begeleiden) en inclusief de catering gedurende de trainingsdagen. Na succesvolle afronding van de opleiding wordt je opgenomen in het Nationaal eCoach Register.

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link:De Moderne Coach

Heeft u vragen over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op via dit Contactformulier.

eCollegePro AdresWeb AdreseCollegePro AdresWeb Email