Begeleiden en onderwijzen in de 21e eeuw

Vier aandachtsgebieden

eCollegePro eBegeleidingBinnen het onderwijs onderscheiden wij vier verschillende aandachtsgebieden:

Voor elk van deze gebieden hebben wij gespecialiseerde diensten. 

1) De Student

De huidige tijd van massaal internetgebruik maakt de weg vrij om de begeleiding van scholieren, studenten, stagiaires, trainees en cursisten effectiever en efficiënter in te richten. Het combineren van reguliere bijeenkomsten met ondersteuning via online communicatiemiddelen (video-bellen, chat, email, sms en allerlei apps) maakt het mogelijk om de zelfregie en empowerment van studenten maximaal te stimuleren. Hiervoor zijn twee belangrijke zaken nodig: 

  • Online communicatiemiddelen die bruikbaar en betrouwbaar zijn in een onderwijssetting. Zie hier: Online Platform
  • Capabele onderwijsprofessionals die met deze communicatiemiddelen weten om te gaan. Zie hieronder

2) De Onderwijsprofessional

Om op een adequate manier offline en online begeleiding vorm te geven is het nodig dat onderwijsprofessionals (zoals docenten, mentoren, studie-adviseurs, decanen, studentpsychologen, schoolmaatschappelijk werkers, supervisoren, coaches, stage-begeleiders, trainers etc.) over de juiste attitude en aanvullende vaardigheden beschikken om moderne ICT middelen in te zetten. Wij bieden dan ook diverse bijscholingsmogelijkheden om onderwijsprofessionals hier bij te ondersteunen. Zie hier: Bijscholing.

3) Het Curriculum

In bijna iedere bedrijfstak wordt het professioneel begeleiden van klanten, medewerkers of cliënten steeds belangrijker. Ook in de hulp- en zorgverlening wordt grootschalig geïnvesteerd in de ontwikkeling van 'eHulp' en 'eHealth' ter aanvulling van reguliere zorg. Het aanbieden van aanvullende scholingsprogramma's of het upgraden van uw curriculum met onderwijsstof over online vaardigheden (competenties), zogenoemende 'eSkills' biedt de mogelijkheid om uw studenten voor te bereiden om klanten, cliënten en patiënten online te kunnen begeleiden. eCollegePro biedt diverse diensten om dit doel te bereiken, zie hier: Curriculum update 

4) De Implementatie 

Wilt u aan de slag met het online begeleiden van uw studenten of wilt u weten hoe dit als thema in uw curriculum opgenomen kan worden? Wij inventariseren middels onderzoek, interviews en inspiratie-sessies wat er hiervoor binnen uw organistie nodig is en hoe u uw mensen kunt enthousiasmeren. Vervolgens kunnen wij u adviseren in de te nemen stappen en ondersteuning bieden bij de implementatie. Zie hier voor meer informatie: Advies en Implementatie

Over eCollegePro

eCollegePro is een van de eerste organisaties wereldwijd dat een gestructureerde aanpak (model en methodiek) heeft ontwikkeld voor effectieve online communicatie en begeleiding. Wij bieden persoonlijke ontwikkelingstrajecten, scholingsmogelijkheden, ICT-middelen, curriculum updates en implementatiebegeleiding voor onderwijsprofessionals en onderwijsinstellingen die hun dienstverlening (beter) willen laten aansluiten op de belevingswereld van de huidige online generatie.

Meer weten?

Maak een oriënterende afspraak met een van onze adviseurs. Neem contact met ons op via 013-8507546 of dit formulier: contact.

eCollegePro AdresWeb AdreseCollegePro AdresWeb Email